Proboszczowie-

  • ks. Przemysław Wilkoński – 1903-1935
  • ks.pr. Hipolit Kowalewicz – 1935-1968
  • ks. Marian  Kasprzak – 1968-2000
  • ks.dr. Jakub Piotrowski – 2000-2013
  • ks. Grzegorz Mazurkiewicz – 2013-2017
  • ks. kan. Przemysław Niezgódka – od 2017

Historia-

Grodzisko nad Prosną to najstarsza wieś w powiecie,w której rozwój już od średniowiecza związany był z biegnącym tu szlakiem handlowym z pobliskiego Chocza.Pierwsze wzmianki dotyczące wsi pochodzą z XII wieku i informacją o nadaniu jej bożogrobcą z Miechowa.Fakt miał miejsce w 1160 roku byli oni w posiadaniu ziemi i kościoła aż do 1819 roku.Wówczas z powodu polityki zaborcy doszło do masowej kasaty klasztorów z byłych ziem polskich.Odnośnie budowy kościoła na tym miejscu zachowało się niewiele informacji.Z pewnością można stwierdzić iż drewniany budynek funkcjonował od 1566 roku.Nieco później w latach 1802-1806 sytuacją parafii zainteresował się miechowita Marcin Patrzyński.Został on fundatorem świątyni już murowanej,której bryłę po dziś dzień można podziwiać w niezmienionym kształcie.W 1890 roku zdecydowano się na drobną korektę związaną z budową czworo bocznej wieży dzwonnej.Kościół wybudowano jako murowany jednonawowy budynek na planie prostokąta.Od wschodu znajduje się mniejsze od korpusy nawowego,wielo bocznie zakończone prezbiterium.Od strony północnej umieszczono wejście boczne w kruchcie,a także niewielkiej wysokości zakrystię.Wewnątrz świątynia zwraca uwagę piękna polichromia Tadeusza Popiela powstała ona w 1913 roku.Stanowi ona element łuku tęczowego rozgraniczającego strefę sacrum i nawy głównej w centrum części prezbiterialnej w ołtarzu głównym umieszczono wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem.W ołtarzach bocznych umieszczone są XVII wieczne obrazy:Chrystusa Ukrzyżowanego i Pana Jezusa.Ambona i chrzcielnica pochodzą z XIX wieku.    

 

 

 

Parafia Świętego Mikołaja w Grodzisku nad Prosną –  parafia rzymskokatolicka należąca do dekanatu czermińskiego diecezji kaliskiej. Parafia liczy 1491 wiernych.

Do parafii należą następujące miejscowości: Grodzisko nad Prosną, Pacanowice, Pardelak, Rokutów, Zawidowice, Zawady.

przemo6413@wp.pl

Grodzisko 51, 63-300 Pleszew

+ 48 62 741 66 45

Nasza 

Parafia

Historia parafii

Kontakt

Parafia rzymskokatolicka św. Mikołaja

+48 62 741 66 45

przemo6413@wp.pl